Kaneisha V. Boddie

Adjunct Faculty

       Kaneisha V. Boddie

Education

  •   Psychology (MS)
    University of Phoenix
  •   Psychology (BS)
    University of North Alabama